SV
EN
 

ETT SVÄVANDE NÄT, ETT VIRTUELLT BO, EN ANIMERAD PLATTFORM, ELLER KLÄTTERNÄTET PÅ DIN BAKGÅRDWEB är en interaktiv föreställning för barn mellan 4-7 år, där barnen till en början är ovetande om att de senare kommer att bli inbjudna i föreställningens stora och rörliga nät-scenografi.

Föreställningen börjar med att två typer sitter uppflugna i en enorm scenografi, som skulle kunna vara ett virtuellt bo eller klätternätet på din bakgård. Barnen sitter ned och tittar på hur en detaljrik och fantasieggande dans framträder tillsammans med ett suggestivt ljus, medryckande musik och en magiskt böljande scenografi. Med en uppmaning om att ställa sig på led och klättra ned i ett av alla hundratals hål, träder barnen in i scenografin tillsammans med Madeleine och Anja. De dansar sig sedan igenom resten av föreställningen.

De vuxna, som sitter kvar som åskådare, ser hur barnen väver fram en koreografi ur näten. I detta specifika landskap av rutor och rep öppnas fantasin och en dans uppstår som tar vara på barnens associationsförmåga och fantasifullhet. Tillsammans låter de vardagen flytta in i scenrummet för att gå upp i rök och istället ta form som pärlband av sammanlänkade kroppar, små händer som planterar nya tankar och snabba, snabba fötter som diggar till en svängig låt.

WEB är en sinnessensibel upplevelse, där det konkreta mötet med scenografi och koreografi, skapar en magisk dans som tar med barnen på en resa. Som minne får barnen med sig ett vykort hem, som blir en fortsättning på föreställningen.

Tips!
Inför barnens upplevelse av WEB, tipsar vi om att hemlighålla att de ska få dansa och klättra. Överraskningsmomentet är en del av föreställningen.

Med föreställningen WEB har OR/ELLER bjudit in scenografen Johannes Fäst, kompositören William Rickman och ljusdesignern Tobias Hallgren, till att väva fram en konstnärlig hybrid som jonglerar formaten installation, dansföreställning och estetiserad lekplats. Illustrationen till WEB är skapad tillsammans med Agnes Florin.

WEB kan turnéras parallellt med sin systerföreställning V. Där WEB bjuder in barn att själva dansa fram sin värld, är V en familjeföreställning där publiken på avstånd sugs in i ett skruvat narrativ. Under samma dag kan bägge föreställningarna visas, på samma scen, i samma scenografi och nå en större och bredare publik i ett spann mellan 4 till 99 år.

WEB är en delvis interaktiv föreställning som tar avstamp i fascinationen för hur barn utforskar sin omvärld. I mötet med ett 5x7m uppspänt klätternät i vinkel och ett från taket hängande lika stort rörligt motordrivet nät i kontinuerlig vertikalt och horisontellt böljande rörelse, skapas ett rum i konstant förändring. Rummet bjuder in till en lek med olika typer av sinneserfarenheter och motoriska val. Inspirationen kommer lika mycket från lekparkens klätternät, som konstens suggestiva förmåga.

WEB är en föreställning som använder sig av och spelar med barnets förmåga att fantisera och associera. I klinchen mellan de analoga och digitala element rummet erbjuder arbetar OR/ELLER med hur vi förnimmer och uppfattar rörelser och narrativ. Barnen får först lyssna och titta, förnimma och känna efter. Sedan bjuds de in att prova och till sist blir de en del av föreställningen och på så vis även medskapare.

När ett barn går utmed en väg handlar det sällan om att komma fram fort. Oftast slutar det istället med att själva vägen blir sekundär. Barnet tittar istället på sprickor i marken, går under räcket, balanserar på muren, kryper under buskar, kryssar och hoppar över stenplattor, haltar på en trottoarkant, och stannar för att titta extra länge på precis en utvald liten sten. Ur detta oekonomiska sätt att relatera till omvärlden föds fantasi och blir i WEB en källa till att skapa koreografi. När tidsbegreppet ännu inte är fastlåst linjärt, hinner barnet både vara kattmamma, superhjälte och trollkarl. Här infinner sig WEB som en konstnärlig hybrid som jonglerar formaten installation, dansföreställning, och estetiserad lekplats.

Föreställningen riktar sig även till den vuxne deltagaren, som likväl den ställs inför detta poetiska landskap som önskar att omförhandla allas vår lekande vardag. De vuxna i publiken får se hur barnen successivt dansar sig in i föreställningen genom att härma, ge förslag och utforska scenografin med alla sina sinnen.

Credits:
Koncept, koreografi, dans: OR/ELLER - Anja Arnquist & Madeleine Lindh
Scenografi, konstruktion, produktion: Johannes Fäst
Ljusdesign: Tobias Hallgren
Musik: William Rickman
Kostym: OR/ELLER
Illustration: Agnes Florin
Foto: Håkan Larsson
Produktion: OR/ELLER
Skapat i samproduktion med Dansens Hus Stockholm och Norrlandsoperan.
Med stöd av: Kulturrådet, Stockholm Stad & Region Stockholm.
Längd: 35min

OR/ELLER har sedan 2018 kultiverat sitt intresse för interaktiva föreställningsformat (WEB 2018 och V 2020), innanför en serie som kallas WEB-serien. Serien bygger på ett koreografiskt och scenografiskt koncept, ur vilket fyra föreställningar ska utmynna. 2023 skapas den tredje delen, NÄT, som djupdyker i ett mobilt föreställningsformat.