SV
EN
OR/ELLER Anja Arnquist/Madeleine LindhOM OR/ELLER

Dans och koreografi-duon OR/ELLER grundades 2018 av Madeleine Lindh och Anja Arnquist. OR/ELLER bygger ofta fram sina koreografiska och rumsliga koncept parallellt, vilket gör att deras danskonst kännetecknas av starkt visuella sceniska verk, som drivs av dansen som talande motor.

OR/ELLERs återkommande intresse är att arbeta med konceptet “inuti”, som de driver parallellt genom koreografi och scenografi och genom att låta sina föreställningar kila in sig i stora format på större scener eller mellan två böcker på ett bibliotek. OR/ELLER tänker på sina verk som kontaktytor, dit de bjuder in både dansare och publik, barn som vuxna, att bli del av en fiktion som leker med en både komplex och enkel ton, där både allvaret och humorn får plats.

Med sin säregna röst drivs OR/ELLERs danskonst av en tanke om att curera sin publik och inte enbart skapa föreställningar för de redan invigda skarorna. Därför är tanken om att kultivera scenen för danskonst för barn och unga, en hjärtefråga för OR/ELLER.

“Koreografi är extra spännande att arbeta med där dansen och rummet möter varandra. I rummet som sådant och i allra högsta grad i scenrummet lurar skeva maktperspektiv, men också just därför en bubblande potential att spränga gränser. Här inspireras vi av barns sätt att vara i och tillgängliggöra världen för sig själva på. De vågar titta lite för länge, hastigt byta intresse, ge objekt liv och röst och ställa de stora existentiella frågorna.”


HUR BLEV OR/ELLER —> OR/ELLER

Dansen förde oss samman.

Föreställ dig en kropp som skiftar sin vikt, som för att ta ett steg.
Denna rörelse kan både ju vara helt vanlig, eller otroligt vacker. Varför?
Vad är det som gör att en dans dansar sin dans?
Vad får en dansare att dansa just den dansen?
Vem ska titta på dansen?
Var ska det dansas?
Dessa ogreppbara men icke desto mindre spännande frågor, ledde sedermera till starten av OR/ELLER 2018.

År 2008 började vi arbeta tillsammans som dansare. Sedan dess har vi gjort många olika projekt tillsammans i form av dansföreställningar, filmer, böcker, publikationer, pjäser och olika typer av interaktiva föreställningsformat.

Vi har båda ett starkt Forsythe-impro-arv. I många år har vi arbetat med att vidareutveckla denna metod in i andra typer av strukturer för improvisation. Vi delar också ett arv från den postmoderna dansen som vi bär med oss från över ett årtionde av samarbete med Cristina Caprioli och ccap. Under våra arbetande år tillsammans har vi haft ett konstant pågående samtal om dansen och vårt dansande, både tillsammans och på skilda håll.

Vi arbetar med förtecken av optimism, femininitet och ett aldrig sinande intresse för hantverket av att dansa. Vi delar en fascination för material som “flimrar”, som har en komplex men samtidigt tillgänglig komposition, där dans och gest, musikalitet, sociala beteenden, tecken och symboler, ett medvetet arbete med närvaroproduktion, samt en fysikalitet som är upptagen med att skifta vikt och tonus, blir språk och fiktion. Med “flimrandet” menar vi möjligheten för dansaren att genom materialet och dansen driva fler spår samtidigt, eller hoppa mellan tidigare nämnda kvaliteter. Det kan också ta sig uttryck som längre transformationsbågar, eller byte av medialitet. Att skifta, hoppa, bryta och byta, samtidigt som flera längre transformationskurvor är igång, är en typ av språklighet som håller nittonhundrasjuttiotalets “Écriture féminine”* i handen och krokar arm med tjugohundratiotalets “Solar Punk”*.


* Länk, Wikipedia om Écriture féminine
* Länk, om Solar Punk
OR/ELLER om ANJA och MADDE

Anja och Madde bor söder om Stockholm i grannförorterna Fruängen och Västertorp. De lever med sina partners och två barn var, födda 2012, 2013, 2014 och 2018. På somrarna åker de norrut oftare än söderut. Detta mönster går igen även under juletid. De har var sin Volkswagen och umgås med både katter och hundar.