SV
EN
Foto: @koty_vezde

FÖRVANDLINGENNYTT VERK med premiär på BAGARMOSSENS BIBLIOTEK i januari 2024.
Skapas på plats i biblioteket tillsammans med förskolebarn från Bagarmossen under hösten 2023.

Tillsammans med Bagarmossens Bibliotek och med stöd av Stockholms läns danskonsulent, utvecklar OR/ELLER 2023 ett koreografiskt projekt, som tar sin plats på Bagarmossens Bibliotek. På plats i biblioteket kommer vi att arbeta fram en interaktiv föreställning, som utöver de koreografiska praktiker vi arbetar med, hämtar inspiration från Kafkas novell Förvandlingen och Shaun Tans bildvärld.

Förvandlingen spelas för de lite yngre barnen, till de som ännu inte helt erövrat det verbala språket. Dansen och koreografin utvecklar i Förvandlingen ett annat sätt för barn att öppna upp associationsbanor, genom vilka de inte bara kan närma sig en vidgad förståelse för biblioteket som plats, utan även närma sig tanken om hur litteratur kan förvandlas till något som kan befinna sig utanför bokens ram. En koreografisk resa tar form, som låter barnets delaktighet i biblioteket som plats och demokratisk samhällskropp, förvandlas.

Citat från Fia Lien, projektledare Bagarmossens Bibliotek:

“Det jag skulle vilja är att involvera barnen i dansen, så att de själva är utövare och inte bara publik. Jag är intresserad av biblioteket som offentligt rum och symbol för det demokratiska samhället och vilken plats barnen kan ta i det. Jag har ju en stor kärlek till dansen som språk, eftersom den genom sitt fysiska uttryck kan ge även de yngsta samhällsmedborgarna möjlighet att uttrycka sig trots att de inte har tillgång till det verbala språket på samma sätt som vuxna.”
Credits:
Koncept, koreografi, dans: OR/ELLER – Anja Arnquist, Madeleine Lindh
Grafik, illustration: Agnes Florin
Produktion: OR/ELLER & Nordberg Movement
I samarbete med: Bagarmossens Bibliotek
Med stöd av: Stockholms stad och Stockholms läns danskonsulent


Vår 2024 spelas Förvandlingen för alla 4-5åringar i Bagarmossen, Stockholm.
2024 och 2025 öppet för bokning.