SV
EN
Foto: @koty_vezde

FÖRVANDLINGENI Förvandlingen väller ett stycke koreografi in mellan rader av brokiga bokryggar.

Längs en sirlig bana av händelser, mitt bland bokstäver, bokhyllor, bildning, böcker och besökare, transformerar Förvandlingen gester och rörelser till en ny lokal språklighet. Ur barnens kroppar framträder kurvor av transformationer, som öppnar blicken för nya perspektiv på språkets möjligheter.

Projektet hämtar inspiration från Kafkas novell, Förvandlingen och ur Shaun Tans bildvärld, där orden för det som uppstår och förnims, ännu inte formulerats. I Förvandlingen gör vi, i linje med ovan nämnda författare, nya tecken och låter dem förvandlas till rörelser, som kroppen talar och skriver. Med det vita arket som konkret metafor för text och läsning, skruvar vi till avkodningens mekanismer och låter vår fantasi göra nya läsningar genom kroppens förmåga att vända ut och in på det konkreta och det abstrakta. Genom att vrida perspektiven kan vi bli tecken på ett gigantiskt vitt ark, samtidigt som en kroppsdel kan förvandlas till ett djur, som får en röst. Tillsammans skriver vi Förvandlingen - en dans, en koreografi, en fysisk dikt.

Förvandlingen spelas för de lite yngre barnen, till de som ännu inte helt erövrat det verbala språket. Dansen och koreografin utvecklar i Förvandlingen ett annat sätt för barn att öppna upp associationsbanor, genom vilka de inte bara kan närma sig en vidgad förståelse för biblioteket som plats, utan även närma sig tanken om hur språk kan förvandlas till något som kan befinna sig utanför bokens ram och existera på andra sätt, än via det talade eller skrivna språket. En koreografisk resa tar form, som låter barnets delaktighet i biblioteket som plats och demokratisk samhällskropp, förvandlas.

Förvandlingen är en interaktiv dansföreställning för barn mellan 3 - 6 år som spelas i biblioteksmiljöer.

Tillsammans med Bagarmossens Bibliotek och med stöd av Stockholms stad utvecklades Förvandlingen av OR/ELLER, bibliotekspedagog Fia Lien och Förskolan Solbacken Nord under hösten 2023.
Credits:
Koncept, koreografi, dans: OR/ELLER – Anja Arnquist, Madeleine Lindh
Grafik, illustration: Agnes Florin
Produktion: OR/ELLER & Nordberg Movement
I samarbete med: Bagarmossens Bibliotek
Med stöd av: Stockholms stad

Längd: ca 35min