SV
EN
 



NYTT VERK i egen regi med premiär 2024 på MDT Moderna Dansteatern, Stockholm.

Alla människor, varendaste en, har en sak gemensamt.
Vi har alla varit där, på insidan av någons kropp.
Men ingen minns hur det var.
Detta är kanske den enda upplevelse vi alla delar.
Trots att vi alla har olika erfarenheter av att bli till, att komma till eller ge liv till nya personer,
så är vi ändå sammanbundna i detta;
Livets första kammarspel.

DOLLY är en dansföreställning som rör sig fritt mellan formaten anatomisk teater, kammarspel, performance och dockteater. I DOLLY befinner sig performer och publik på samma ö. En scenografisk kropp kupar sig, håller om och skapar landskap. Här böljar en konstruerad berggrund, som i sin topografi inrymmer både publik, två dansare, en animatör, en mimare, en koreograf/regissör och en kontrabasist.

DOLLY berättar om rörelse och skapande, med utgångspunkt i erfarenheter från tiden mellan det första hjärtslaget och det första andetaget. Föreställningen besöks bland andra av dockan Pinocchio, Fåret Dolly, Jonna Bornemark, Dolly Parton och Patricia Lorenzoni. Dessa typer influerar föreställningen genom sina egenartade tankar och erfarenheter kring rörelsen att skapa och att skapas.

Att formas och
att forma
att bära och
att bäras, bli buren, vara bunden, bulle i ugnen.
Att vara ugnen, bära ungen.
Livet, skrivet
här som singular, men i symbios faktiskt
En samman i plural.
Ensamman*

* Inspirerat av Jonna Bornemark, ur boken “jag är himmel och hav”.

I sitt tredje verk i egen regi vänder OR/ELLER utochin på tanken om ett inuti. I DOLLY framträder inuti som horisont och yta, där kropparna blir landskap att bebo, bebygga eller beträda. Celldelningens poetik, subjektivitetens utsmetade gränser och en konstruerad tillblivelse utan kontroll målar upp en berättelse om/på insidans utsida.

DOLLY iscensätts genom att sex performers översätter graviditetens fenomenologi på och genom sin relation till sitt hantverk. Vi får dyka in i intima förhållanden och bevittnar växelspelet mellan att ta emot och ge för att något annat ska få plats att växa och så småningom träda fram. DOLLY är ett fat med ostron, i varje skal ryms en hel värld. I vissa finner man en pärla.



Foto: Klara G